Welkom

Welkom op de site van Stichting Help Onderwijs Papua!

Stichting Help Onderwijs Papua (Stichting HOP) is mei 2011 opgericht en wil graag een bijdrage leveren in de moeilijke onderwijssituatie in Papua (Indonesië).
Zij wil de kansarme kinderen in Papua de gelegenheid geven om goed onderwijs te kunnen volgen.

woensdag 12 oktober 2011

Nieuws uit Papua


We ontvingen van Martijn weer nieuwe ontwikkelingen. Mocht u/jij naar aanleiding van de nieuwsberichten uit Papua vragen hebben, dan mag u die stellen via de mailadressen zoals u/jij deze op de website kunt vinden.

De komende dagen heb ik allerlei ontmoetingen gepland. Sowieso gaan we (directeur STKIP komt dan mee) weer met de dienst onderwijs van de provincie praten. Dat is een heel strategische gesprekspartner, want die zijn wettelijk gezien verantwoordelijk voor het curriculum in hun provincie. Daarnaast hebben we het hoofd van de afdeling curriculum uitgenodigd dat gesprek bij te wonen. We willen graag dat ons curriculum straks officieel erkend is door de overheid.

Daarnaast wil ik graag een paar scholen bezoeken van verschillende stichtingen. Zij zitten wel in de grote stad, maar ik denk toch dat het goed is dat ze ervan af weten. Daarnaast komen andere mensen ook weer op die scholen kijken, dus dan kunnen zij weer dingen doorgeven. Beetje netwerken dus. Zo sprak ik pas de voorzitter van het bestuur van een organisatie die zich ook richt op alfabetiseringswerken en scholen in het binnenland. Toen ik hem vertelde wat we aan het doen zijn, kreeg hij gewoon de tranen in zijn ogen. Dit was nu precies wat hij zich al tijden had afgevraagd, hoe zouden ze aan geschikte schoolboeken kunnen komen voor zijn scholen… Ook zit er in Sentani een lagere school die door UPH (Christelijke lerarenopleiding op Java) wordt gesteund. Zij hebben scholen in veel afgelegen gebieden in Indonesië.
Verder zijn er een aantal handleidingen en boeken die ons goed van pas zouden komen, dus ik hoop dat ik die kan kopiëren op de internationale school etc...
Om beter uit te kunnen leggen wat we doen hebben mijn collega’s en ik vrijdag en zaterdag een aantal lessenplannen uitgeprint, die kunnen als illustratie dienen voor datgene wat we doen.

Afgelopen dagen naar twee scholen geweest waar 7e semester studenten onze testversie uit gaan proberen. Op de ene school zei de leerkracht van klas 1 dat ze zo vaak afwezig was, want ze moest de financiën van de school regelen met de dienst onderwijs. De student gaat lesgeven in de parallelklas, die betreffende juf is op zwangerschapsverlof en die kinderen zitten dan ook bij haar. Dat kan dan oplopen tot 70 leerlingen in klas 1! Dus ze was wel blij met een beetje hulp. Op de andere school komt het er gewoon op neer dat we klas 1 overnemen. Het schoolhoofd en de leerkrachten zeiden dat de leerkracht van klas 1 toch zelden op komt dagen, dus prima als die studenten het kwamen doen. Moet je je voorstellen… neem je gewoon de meest cruciale klas van de school over met een paar studenten! Er werd gelijk een brief getekend en voorzien van een officieel stempel. Een van de studenten gaat voor zijn eindscriptie onderzoeken wat het verschil in prestatie is tussen de normaal gebruikte methodes en de onze.