Welkom

Welkom op de site van Stichting Help Onderwijs Papua!

Stichting Help Onderwijs Papua (Stichting HOP) is mei 2011 opgericht en wil graag een bijdrage leveren in de moeilijke onderwijssituatie in Papua (Indonesië).
Zij wil de kansarme kinderen in Papua de gelegenheid geven om goed onderwijs te kunnen volgen.

vrijdag 10 april 2015

Jaarverslagen

Onder de rubriek "Beleidsplan + jaarverslag" zijn toegevoegd:

Artikel Reformatorisch Dagblad

We willen u graag nog attent maken op een artikel wat eind vorig jaar in het Reformatorisch Dagblad heeft gestaan. 

Artikel Reformatorisch Dagblad 24 december 2014

Voortgang programma

In de afgelopen maand is er heel wat gebeurd. Niet alleen heeft de lokale stichting het voor elkaar gekregen om haar eigen trainers een week te trainen, rapportages te maken, het bezoek van de directeur van USAID Indonesië tot een succes te maken, maar ook werd er een bijeenkomst gehouden met overheid en leerkrachten van de scholen die afgelopen jaar begeleid werden. Al met al een drukke tijd. De bijeenkomst was daarom feestelijk. Het was de laatste activiteit en dat zorgt mede voor opluchting. Daarnaast heeft het trainingsteam deze leerkrachten het afgelopen jaar getraind en gecoacht, dus men kende elkaar. Het hoofd van het departement onderwijs van ons gebied deed zijn zegje, hij was ronduit positief. Aan het eind was er heerlijk eten voor iedereen, en dat voegt ook toe aan de sfeer.
Hoewel ik niet hoofdverantwoordelijk was voor al die activiteiten, was ik er wel direct bij betrokken. Nu dat afgerond is, heb ik afgelopen week dan ook heerlijk met het team van schrijvers kunnen werken. Allerlei zaken konden worden aangepakt of afgerond. Zo heb ik ruim 100 werkbladen van commentaar voorzien, de opmerkingen kunnen dan door de collega’s verwerkt worden en dan is semester 1 van klas 3 weer een flinke stap dichterbij de voltooiing. Allerlei interessante feiten en verhalen van/over Papua hebben er een plaatsje in gekregen. Daarnaast is de nieuwe omslag bijna af en hebben we een Facebookpagina gemaakt die we willen gebruiken voor promotie. We willen informatie geven, maar ook aan leerkrachten vragen of ze hun ervaringen erop willen zetten. Dat zal dan wel gestimuleerd moeten worden, maar het is zeker mogelijk. Daarnaast hebben we afgelopen week een aanzet gegeven tot een eenvoudige website in het Indonesisch. (www.bukupaketkontekstualpapua.com)

In februari schreef ik dat ik naar Jayapura was gegaan en dat het hoofd lager onderwijs toen op het laatste moment afbelde, ondertussen heb ik één van zijn stafmedewerkers ontmoet en men vraagt de lokale stichting om leerkrachten van 20 scholen uit allerlei gebieden van Papua te trainen in het lesgeven van taal en rekenen. Erg leuke uitdaging. Alleen zetten ze er maar 3,5 dag voor, dat is dan weer een tegenvaller.
Dit past overigens prachtig in het doel om komend jaar minimaal 100 scholen te trainen en zo de boeken de deur uit te krijgen. Als dat lukt is de opslag zo goed als leeg! Laten we hopen dat zo’n overheidsverzoek een opmaat is tot meer.

Anne-Marie was mede verantwoordelijk voor een inzamelingsactie voor straatkinderen. Men kon allerlei dingen eten en tweedehands spullen verkopen. In totaal leverde dat zo’n 600 euro op.
Over een kleine drie weken hoopt ze in Nederland te zijn, Gerjanne is nu druk bezig met proefexamens. In Nederland is er waarschijnlijk weinig kans om op adem komen, de examens van Gerjanne en alle ‘gewone’ schoolweken van Henrike zullen de gang erin houden.