Welkom

Welkom op de site van Stichting Help Onderwijs Papua!

Stichting Help Onderwijs Papua (Stichting HOP) is mei 2011 opgericht en wil graag een bijdrage leveren in de moeilijke onderwijssituatie in Papua (Indonesië).
Zij wil de kansarme kinderen in Papua de gelegenheid geven om goed onderwijs te kunnen volgen.

Financiële verantwoording

Jaarcijfers 2018

Toelichting jaarcijfers:

In de toelichting op de jaarcijfers 2017 is melding gemaakt van het einde van de missie van Martijn en Annemarie. Eind 2017 hebben wij de donateurs hiervan op de hoogte gesteld. 
Wij hebben hierin onze hartelijke dank uitgesproken voor de jarenlange financiële ondersteuning van het project in Papua.
In 2018 zijn nog diverse donaties ontvangen, maar het bestuur heeft besloten om vanaf 1 juli 2018 de ontvangen donaties terug te storten, omdat de activiteiten zijn beëindigd. Het bedrag aan donaties was daardoor gering. De overige inkomsten hadden betrekking op de verrekening van kosten en rente. De uitgaven bedroegen bijna € 12.000,-- De kosten zijn zoveel mogelijk gespecificeerd. Hierdoor kwam het resultaat uit op ruim € 11.500,-- negatief. Dit bedrag kon uit de beschikbare liquiditeiten waren betaald.   

De balans is eenvoudig van opzet. Afgezien van onvoorziene ontwikkelingen, worden de liquiditeiten  aangewend voor het ondersteunen van projecten en voor een contractuele verplichting.

Het bestuur gaat zich in 2019 beraden over het voortbestaan van de stichting. Ingeval van ontbinding wordt, conform de statuten, de bestemming van de resterende liquiditeiten aangewend voor projecten, die zoveel mogelijk in overeenstemming zijn met het doel van de stichting.