Welkom

Welkom op de site van Stichting Help Onderwijs Papua!

Stichting Help Onderwijs Papua (Stichting HOP) is mei 2011 opgericht en wil graag een bijdrage leveren in de moeilijke onderwijssituatie in Papua (Indonesië).
Zij wil de kansarme kinderen in Papua de gelegenheid geven om goed onderwijs te kunnen volgen.

maandag 9 mei 2022

De Stichting is opgeheven per 9 mei 2022. Het batig saldo van ruim € 23.500 is overgemaakt aan Stichting Karunia Foundation. 

Volgens de statuten moet bij ontbinding de bestemming van het batig saldo zoveel mogelijk in overeenstemming zijn met het doel van de stichting. Dat doel is het onderwijs aan kansarme Papua kinderen – in de dorpen op Papua op zodanig niveau te brengen, dat zij de overstap kunnen maken naar het vervolgonderwijs op Indonesië, en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
De Stichting Karunia Foundation voldoet hier aan.

Wilt u het onderwijs in Papua blijven ondersteunen dan kan dat via deze stichting. We verwijzen hiervoor naar karunia.org

Nogmaals hartelijk dank voor al uw steun de afgelopen jaren om ons werk mogelijk te maken!

zaterdag 10 november 2018

Fondswerving gestopt

In de loop van 2017 werd duidelijk dat aan de missie van Martijn en Anne-Marie een einde zou komen. In de laatste nieuwsbrief is daarvan verslag gedaan. Vanaf augustus 2017 stuurde Martijn vanuit Sommelsdijk nog diverse projecten aan, maar ook die activiteiten zijn inmiddels afgerond. Gelukkig hebben Martijn en Anne-Marie een nieuwe werkkring gevonden in het onderwijs. 

De donateurs hebben ons in 2017 ook weer ruimschoots van financiële middelen voorzien. Particulieren, kerken, scholen en zelfs bedrijven hebben ons ondersteund, zodat het werk in Papua voortgang kon vinden en kon worden afgerond. Hoewel wij onze donateurs bijzonder erkentelijk zijn, konden we niet zonder de onmisbare steun van de Protestantse Kerk in Nederland. Zonder hun hulp had de missie geen kans van slagen gehad. Wij zijn hen hiervoor bijzonder erkentelijk.
Vanwege bovengenoemde ontwikkelingen is besloten de fondswerving stop te zetten.

Het financieel overzicht is bijgewerkt, zie menu rechts. Het betreft verantwoording en verslag 2017 en begroting 2018. Voorlopig zal de stichting nog niet worden beëindigd en zullen we met het beschikbare batig saldo kleine en geschikte projecten ondersteunen.


woensdag 8 november 2017

Laatste nieuwsbrief Familie Van Driel

Nieuwsbrief nummer 43

Klik op onderstaande linkt en u opent de laatste nieuwsbrief van Familie Van Driel

Nieuwsbrief nummer 43 Familie Van Driel

maandag 17 juli 2017

Nieuwsbrief nummer 42

Klik op onderstaande linkt en u opent de laatste nieuwsbrief van Familie Van Driel

Nieuwsbrief nummer 42 Familie Van Driel

maandag 5 juni 2017

Mooie gift "Snuffelpand" uit Ridderkerk

We vinden het leuk om te melden dat we een mooie gift hebben ontvangen van "Snuffelpand" uit Ridderkerk.