Welkom

Welkom op de site van Stichting Help Onderwijs Papua!

Stichting Help Onderwijs Papua (Stichting HOP) is mei 2011 opgericht en wil graag een bijdrage leveren in de moeilijke onderwijssituatie in Papua (Indonesië).
Zij wil de kansarme kinderen in Papua de gelegenheid geven om goed onderwijs te kunnen volgen.

dinsdag 18 augustus 2015

Ontwikkelingen tijdens verlofperiode

Familie Van Driel is inmiddels terug in Wamena na een verlofperiode in Nederland en hebben hun werk weer opgepakt. Er zijn ook weer enkele ontwikkelingen te melden die we graag willen delen.

Een team van een andere organisatie is bezig om een leermethode in de Lani taal te schrijven. Deze taal is één van de grootste nog actief gebruikte stamtalen van Papua. Ze gebruiken de methode die wij ontwikkeld hebben als basis voor dit proces. Heel fijn, wij kunnen zelf geen materialen voor de 275 stamtalen schrijven die er in Papua zijn. Onze boeken worden dus gebruikt om de lesstof in de hartstaal van de kinderen te verwoorden.
Ons schrijversteam heeft weer een stukje geschreven van de boeken voor klas 3 semester 2. Deze maand was het thema gezondheid. Allerlei taaldoelen (en zover mogelijk ook rekendoelen) worden behandeld aan de hand van verhalen over gezond eten, traditionele medicijnen, malaria, diarree, HIV-Aids, gebitsverzorging, etc.
De ontmoeting van Martijn met de leidinggevenden van het centrum voor leermaterialenontwikkeling van het ministerie van onderwijs in Jakarta zal niet leiden tot een proces voor landelijke acceptatie van onze leermiddelen. Men vindt dat de materialen te duidelijk gericht zijn op de specifieke situatie in Papua en daarom vindt men een recommandatie van de provinciale overheid voldoende. Zo’n recommandatie voor de provincie Papua is er al. Op zich fijn dat de landelijke overheid zich realiseert dat niet elke provincie dezelfde behoeften heeft. Positief is ook wat de plaatsvervangend gouverneur voor provincie West-Papua heeft gezegd over onze lesmethode, “Eén van de doelen van USAID is om de leesvaardigheid van kinderen in de lagere klassen te vergroten door middel van het gebruik van de contextuele leermaterialen (Buku Paket Kontekstual Papua), die passen heel erg bij wat wij hier nodig hebben.”

Een van de vrachtwagens die de vijf ton boeken vervoerde naar de luchthaven

Als gevolg van de training aan leerkrachten via de provinciale overheid in juni (lees nieuwsbrief 34) hebben we in diezelfde maand zo’n 5000 kilo boeken naar scholen aan de kust kunnen sturen. Genoeg voor zo’n 40 klassen. Deze scholen hebben zelf de verzendkosten betaald.


Boeken voor de scholen van YakpesmiEen week of twee geleden konden we boeken meegeven aan Yakpesmi. Enkele stafmedewerkers van die organisatie zijn getraind om leerkrachten in de dorpen te helpen deze boeken te gaan gebruiken. Dat dat niet zonder slag of stoot gaat, kunt u lezen in het verslag van Elco van Burg die daarbij betrokken was. 
Klik daarvoor op de volgende link: verslag Elco van Burg
Ondertussen is het in Wamena droge tijd. De temperaturen liggen ‘s nachts zelfs rond de 8 a 10 graden. Erg koud voor mensen die soms alleen maar een T-shirt hebben. Een paar weken geleden was er in het Lani gebied zelfs sneeuw, verschillende mensen zijn overleden omdat ze te ver onderkoeld geraakt waren.


Op de jaarlijkse parade van scholen liep de school die bij de lokale stichting hoort ook mee. Jongelui lopen dan in de kleding van militairen, onderwijzers, gezondheidsmedewerkers, etc door de straten. Elk jaar zijn er ook weer groepen jongelui die zich dan in de traditionele kledij steken, compleet met speren, pijlen en bogen. Onze school maakte daarbij reclame voor onze schoolboeken met teksten als “Ik ben er trots op te leren met deze schoolboeken”.

De parade is helaas wel in paniek geëindigd. Een ruzie over een meisje zorgde ervoor dat een van de jongens (een jaar of 16) een andere doodschoot met zo’n pijl en boog tijdens de parade. Gisteren waren de scholen in de stad dicht uit angst voor onrust. In zo’n onrustige omgeving gaan we ook dit schooljaar weer verder, we waarderen daarom uw gebed voor de mensen in Papua en het programma dat HOP ondersteunt.

Studiebeurs voor studenten lerarenopleiding STKIP

In 2005 vertrok familie Van Driel naar Papua om daar mee te werken aan het opzetten van lerarenopleiding STKIP Kristen Wamena die erop gericht is leerkrachten op te leiden voor de dorpen. Deze opleiding bestaat nu 9 jaar. Afgelopen semester heeft een groep studenten van HOP een bijdrage gehad in de studiekosten. Veel studenten komen uit armere gezinnen die het zich niet kunnen veroorloven om hun kind naar opleidingen buiten Papua te sturen. Het studiegeld voor het eerste jaar wordt vaak wel bij elkaar geschraapt, maar daarna beginnen vaak de problemen.
In totaal hebben 21 studenten een bijdrage gehad. Het is meestal zo dat iets meer gewaardeerd wordt als je er wat voor moet doen. Daarom, en om te zorgen dat de studenten zich leren in te zetten voor hun omgeving, hebben ze allemaal een tegenprestatie moeten leveren die in relatie stond met wat ze op STKIP leren. De studenten hebben les gegeven in de Engelse taal, rekenen, leren lezen, computer, gitaarspelen en op zondagsscholen. Dit deden ze in huizen, kerken, internaten, kantoren en scholen. Natuurlijk zijn er ook problemen, de rapportages van de studenten meldden dat men soms lang moest wachten op de kinderen, dat men geen les heeft kunnen geven omdat er een brandwond aan de voet zat en men dus niet goed kon lopen, etc.
Deze bijdrage van HOP heeft ervoor gezorgd dat veel kinderen, maar ook volwassenen nu alvast de vruchten plukken van de opleiding van deze kandidaat leraren. Daarnaast heeft het er ook voor gezorgd dat deze jongelui niet van school moesten omdat ze het schoolgeld niet bij elkaar konden sprokkelen. STKIP heeft tegelijk met de rapportage alvast een aanvraag ingediend bij HOP voor het volgende semester.