Welkom

Welkom op de site van Stichting Help Onderwijs Papua!

Stichting Help Onderwijs Papua (Stichting HOP) is mei 2011 opgericht en wil graag een bijdrage leveren in de moeilijke onderwijssituatie in Papua (Indonesië).
Zij wil de kansarme kinderen in Papua de gelegenheid geven om goed onderwijs te kunnen volgen.

maandag 9 mei 2022

De Stichting is opgeheven per 9 mei 2022. Het batig saldo van ruim € 23.500 is overgemaakt aan Stichting Karunia Foundation. 

Volgens de statuten moet bij ontbinding de bestemming van het batig saldo zoveel mogelijk in overeenstemming zijn met het doel van de stichting. Dat doel is het onderwijs aan kansarme Papua kinderen – in de dorpen op Papua op zodanig niveau te brengen, dat zij de overstap kunnen maken naar het vervolgonderwijs op Indonesië, en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
De Stichting Karunia Foundation voldoet hier aan.

Wilt u het onderwijs in Papua blijven ondersteunen dan kan dat via deze stichting. We verwijzen hiervoor naar karunia.org

Nogmaals hartelijk dank voor al uw steun de afgelopen jaren om ons werk mogelijk te maken!