Welkom

Welkom op de site van Stichting Help Onderwijs Papua!

Stichting Help Onderwijs Papua (Stichting HOP) is mei 2011 opgericht en wil graag een bijdrage leveren in de moeilijke onderwijssituatie in Papua (Indonesië).
Zij wil de kansarme kinderen in Papua de gelegenheid geven om goed onderwijs te kunnen volgen.

zaterdag 10 november 2018

Fondswerving gestopt

In de loop van 2017 werd duidelijk dat aan de missie van Martijn en Anne-Marie een einde zou komen. In de laatste nieuwsbrief is daarvan verslag gedaan. Vanaf augustus 2017 stuurde Martijn vanuit Sommelsdijk nog diverse projecten aan, maar ook die activiteiten zijn inmiddels afgerond. Gelukkig hebben Martijn en Anne-Marie een nieuwe werkkring gevonden in het onderwijs. 

De donateurs hebben ons in 2017 ook weer ruimschoots van financiële middelen voorzien. Particulieren, kerken, scholen en zelfs bedrijven hebben ons ondersteund, zodat het werk in Papua voortgang kon vinden en kon worden afgerond. Hoewel wij onze donateurs bijzonder erkentelijk zijn, konden we niet zonder de onmisbare steun van de Protestantse Kerk in Nederland. Zonder hun hulp had de missie geen kans van slagen gehad. Wij zijn hen hiervoor bijzonder erkentelijk.
Vanwege bovengenoemde ontwikkelingen is besloten de fondswerving stop te zetten.

Het financieel overzicht is bijgewerkt, zie menu rechts. Het betreft verantwoording en verslag 2017 en begroting 2018. Voorlopig zal de stichting nog niet worden beëindigd en zullen we met het beschikbare batig saldo kleine en geschikte projecten ondersteunen.