Welkom

Welkom op de site van Stichting Help Onderwijs Papua!

Stichting Help Onderwijs Papua (Stichting HOP) is mei 2011 opgericht en wil graag een bijdrage leveren in de moeilijke onderwijssituatie in Papua (Indonesiƫ).
Zij wil de kansarme kinderen in Papua de gelegenheid geven om goed onderwijs te kunnen volgen.

dinsdag 18 augustus 2015

Studiebeurs voor studenten lerarenopleiding STKIP

In 2005 vertrok familie Van Driel naar Papua om daar mee te werken aan het opzetten van lerarenopleiding STKIP Kristen Wamena die erop gericht is leerkrachten op te leiden voor de dorpen. Deze opleiding bestaat nu 9 jaar. Afgelopen semester heeft een groep studenten van HOP een bijdrage gehad in de studiekosten. Veel studenten komen uit armere gezinnen die het zich niet kunnen veroorloven om hun kind naar opleidingen buiten Papua te sturen. Het studiegeld voor het eerste jaar wordt vaak wel bij elkaar geschraapt, maar daarna beginnen vaak de problemen.
In totaal hebben 21 studenten een bijdrage gehad. Het is meestal zo dat iets meer gewaardeerd wordt als je er wat voor moet doen. Daarom, en om te zorgen dat de studenten zich leren in te zetten voor hun omgeving, hebben ze allemaal een tegenprestatie moeten leveren die in relatie stond met wat ze op STKIP leren. De studenten hebben les gegeven in de Engelse taal, rekenen, leren lezen, computer, gitaarspelen en op zondagsscholen. Dit deden ze in huizen, kerken, internaten, kantoren en scholen. Natuurlijk zijn er ook problemen, de rapportages van de studenten meldden dat men soms lang moest wachten op de kinderen, dat men geen les heeft kunnen geven omdat er een brandwond aan de voet zat en men dus niet goed kon lopen, etc.
Deze bijdrage van HOP heeft ervoor gezorgd dat veel kinderen, maar ook volwassenen nu alvast de vruchten plukken van de opleiding van deze kandidaat leraren. Daarnaast heeft het er ook voor gezorgd dat deze jongelui niet van school moesten omdat ze het schoolgeld niet bij elkaar konden sprokkelen. STKIP heeft tegelijk met de rapportage alvast een aanvraag ingediend bij HOP voor het volgende semester.